Nabídka služeb

Tradiční čínská medicína

Smyslem tradiční čínské medicíny (tčm) je naučit člověka žít v souladu s přírodou, se svým okolím, se svými bližními (ať už s přáteli či nepřáteli :-), ale také naučit se žít sám se sebou.

TČM vnímá člověka jako celek, silný důraz klade na prevenci onemocnění, nebo lépe řečeno, na kontinuální upevňování zdraví. Mezi čtyři hlavní pilíře upevňování zdraví patří práce s myslí a emocemi, stravování, cvičení a spánek.

Léčení pomoci  TČM vyžaduje od pacienta jistou dávku spoluúčasti a zodpovědnosti za své zdraví a ochotu nastoupit svou cestu ke změně. Terapeut funguje jako takový průvodce :-).

Při diagnostice vycházím z principů teorie TČM, to znamená učení o jin a jang a pěti prvcích, o vnitřních orgánech a jejich projevech, příčinách a mechanizmech nemocí. K získávání podrobných informací o zdravotním stavu využívám pozorování (včetně zhodnocení jazyka), čich a naslouchání, dotazování, pohmat (včetně pulzové diagnostiky). Na základě posouzení zjištěných informací vyberu společně s klientem vhodnou formu dalšího ovlivňování jeho zdraví.

Jaké jsou možnosti ovlivňování zdraví dle tčm?

 1. Akupresura, akupunktura, moxování
 2. Fytoterapie
 3. Masáže Tuina nebo Guasha
 4. Dietetika – filozofie a praktické užívání stravy dle zásad tradiční čínské medicíny, může pomoci při optimalizaci zdravotního stavu, při předcházení nemocem a může podporovat i účinky jiného terapeutického působení.

Terapii je také vhodné doplnit energetickým cvičením Qi gong nebo Taj ji, dechovými technikami či jógou.

Akupuntura

Akupunktura je metoda, která vychází z předpokladu, že v našem těle proudí Qi v drahách neboli meridiánech. Qi má různé funkce. Vyživuje, ochraňuje, aktivizuje, zahřívá atd. V určitých místech se Qi koncentruje a směřuje k povrchu těla. Toto místo nazýváme akupunkturním bodem. Pokud terapeut tento bod stimuluje akupunkturní jehlou, dokáže ovlivnit nejrůznější procesy v našem organismu a vrátit ho zpět do harmonie.

Fytoterapie

Fytoterapie (léčba bylinami) je klíčovou metodou tradiční čínské medicíny (tčm). Využívá přesně propracované recepty, tzv. formule, které jsou sestavené z jednotlivých bylin a dalších přírodnin.

Nejčastější formou bylinných směsí jsou tablety, wany nebo modernější tinktury. Vycházejí ze starých, osvědčených receptur nebo jejich modifikací pro moderní dobu. Výhodou je u nich úspora času a možnost použití i pro děti, které výraznou chuť odvarů zpravidla odmítají. Možností jsou samozřejmě i vážené sušené byliny, sloužící k přípravě odvarů nebo již hotové odvary na míru každému klientovi (proto také nejúčinnější).

Mykoterapie je léčba pomocí hub. Tradiční čínská medicína používá léčivé houby již více jak 2000 let na podporu, posílení a znásobení vlastní obranyschopnosti, na předcházení onemocnění i k léčbě. Jsou to doslova zázraky přírody, které umí podporovat vitalitu a schopnost adaptace člověka. Užívají se samostatně nebo v kombinaci s dalšími houbami či bylinami.

Na základě individuální diagnostiky vám doporučím bylinnou směs, případně kombinaci bylin a hub.

Baňkování

Baňkování, neboli vakuoterapie, je velice starou léčebnou technikou, která vznikla před několika tisíci lety. Zmínky o ní můžeme najít v textech různých kultur světa, ty nejstarší pocházejí z Mezopotámie, rozšířená však byla také v Číně a starověkém Řecku.

Existuje mnoho způsobů baňkování. V Číně bylo spjato s využíváním energetických drah (meridiánů) a citlivých bodů. Historicky se měnily i materiály, ze kterých se baňky vyráběly. Také v současnosti existuje několik druhů baněk. Ty klasické používají k vytváření podtlaku zapálený alkoholem nasáknutý tampon, modernější pak pracují s tlakovou pumpou. Účinek se však v zásadě neliší.

Terapeut nejprve do prostoru baňky vloží zapálený tampon, z baňky tak unikne nepatrné množství vzduchu. Po přiložení na kůži tak uvnitř vznikne podtlak, který je vlastně jádrem celé metody. Přisátí baňky totiž způsobí, že je kůže vtažena dovnitř, dochází k popraskání drobných cévek a tedy i k intenzivnímu prokrvení pokožky a podkoží. Nepříjemným důsledkem mohou být tmavé modřiny, které však nejsou bolestivé a velice rychle se vytratí.

Při baňkování dochází tedy jednak k silnému prokrvení tkáně, dále prostřednictvím akupresurních bodů k ovlivnění vnitřních orgánů a v neposlední řadě k ovlivnění lymfatického systému s vyplavením odpadních látek.

Účinky baňkování:

 • Bolesti pohybového aparátu (např. bolesti zad a kloubů)
 • Menstruační obtíže
 • Migréna
 • Zažívací problémy
 • Vysoký krevní tlak
 • Svalové otoky a křeče 
 • Celulitida
 • Čištění krve a zvýšení počtu bílých a červených krvinek
 • Podpora krevního oběhu
 • Posílení imunitního systému
 • Podpora buněčné aktivity, zvyšuje se hormonální sekrece, potlačuje se proces stárnutí
 • Zlepšení spánku a zklidnění nervové soustavy
 • Potlačení nepříjemných subjektivních pocitů – studeného potu, kašle
 • Podpora detoxikačních procesů v těle

Kontraindikace baňkování:

 • Akutní trombózy a tromboflebitidy, rozsáhlé varixy a gangrény, aneurysma (vždy však pouze v místě výskytu těchto nemocí)
 • Akutní otevřené rány, lokální hnisavé infekce
 • Akutní či prodělaná nádorová onemocnění
 • Těhotenství
 • Hemofilie
 • Generalizované kožní onemocnění (lupénka)
 • Těžké otoky
 • Srdeční onemocnění

Moxování

Technika moxování, které se také říká terapie požehováním, je prastarý léčebný postup tradiční čínské medicíny. Jedná se o hloubkové prohřívání postižených míst a akupunkturních bodů. Toto prohřívání se provádí pomocí pozvolného doutnání moxovacího doutníku, který se přikládá několik centimetrů od kůže klienta. Aplikace by neměla pálit, klient by měl mít příjemný pocit tepla v místě použití.

Na rozdíl od akupunktury, která pracuje s danou energií organismu a přerozděluje ji, moxa umí prostřednictvím tepla energii do těla dodávat. Proto moxování využíváme u nemocí, které jsou způsobeny nedostatkem energie, u nemocí z chladu i u dlouhodobě nemocných osob, oslabených a starých lidí. Tato metoda se také často používá u dětí.

Tuina masáž

Jde o ojedinělý druh masáží, který se po tisíciletí rozvíjí v systému tradiční čínské medicíny. Masáž Tuina nabízí širokou škálu možností jak ovlivnit celkové zdraví těla i ducha. Obsahuje jak manuální techniky na ovlivnění kloubů, svalů a šlach, tak jemné techniky na harmonizování a podpoření toku energie qi v hlubších vrstvách těla a orgánů. V rámci masáží se využívají mimo jiné i znalosti o akupunkturních drahách a bodech, jejich účincích a vlivu na správnou činnost orgánových systémů.

Masáž Tuina může být brána jako preventivní nebo terapeutická procedura. Zprůchodňuje například krevní i lymfatické cévy, rozpouští sraženiny, podporuje metabolismus, rozpouští různé stagnace, působí na pohybový aparát, podporuje hormonální systém a zvyšuje obranyschopnost celého těla. Kromě pohybového aparátu působí dobře i na řadu vnitřních nemocí, včetně psychosomatických. Z hlediska moderní medicíny tato masáž pozitivně působí na oběhový, respirační, trávicí, endokrinní a nervový systém.

Guasha

Co to je Guasha?

Guasha je masážní technika, která vychází z principů tradiční čínské medicíny a provádí se pomocí nefritové destičky. Její použití má jak diagnostickou funkci, tak okamžitou léčebnou funkci. Gua znamená škrábat a sha značí výsev. Pomocí guashy doslova vyškrábeme nemoc z těla.

Princip a působení masáže

Výsev (malé červené petechie, podobné jako po baňkování) se projeví po škrábání na různých místech, v různé intenzitě a formě. Jeho projev je individuální a může mnoho napovědět o stavu klienta. Někdo může mít výsev okamžitý, na velké ploše, u někoho se projeví výsev jen v malém rozsahu nebo slabý. Výsev ukazuje na stupeň stagnace energie (Qi) a krve v těle. Mizí podle intenzity během několika hodin, u tmavých výsevů je potřeba počítat s tím, že k vymizení dojde až za několik dnů.

Samotná masáž není bolestivá. Určitou míru citlivosti může klient cítit na místech, kde se vyskytují stagnace. Během masáže nebo krátce po ní může klient vnímat pocit tepla, který je v zásadě příjemný. K odstranění stagnací a pocitu úlevy může dojít ihned nebo někdy až druhý den.

Po masáži je potřeba počítat s únavou, která nastupuje postupně, až několik hodin po ošetření. Jde o logické vyústění terapie, tělo se musí se vznikem výsevu vypořádat. Dochází ke zvýšené činnosti lymfatického a imunitního systému.

Kdy se Guasha používá

 • Akutní stavy vzniklé z napadení škodlivinami (viróza, chřipka) – urychluje uzdravení
 • Akutní a chronické bolesti pohybového aparátu (svaly, šlachy, klouby, úpony)
 • Rekonvalescence po úrazech, odstranění stagnace a blokád
 • Bolesti hlavy ze stoupajícího jangu jater – migréna nebo z chladu a prostuzení
 • Menstruační potíže, klimakterium, menopauza
 • Problémy s trávením
 • Otoky
 • Problémy s váhou
 • Regulace a čištění qi a průtoku krve v drahách (hlavně stavy plnosti)
 • Ke stanovení nebo potvrzení diagnózy
 • Při celkové regeneraci a její potřebě

Kontraindikace:

 • Akutní trombózy a tromboflebitidy, rozsáhlé varixy a gangrény, aneurysma (vždy však pouze v místě výskytu těchto nemocí)
 • Akutní otevřené rány, lokální hnisavé infekce
 • Akutní či prodělaná nádorová onemocnění
 • Těhotenství
 • Hemofilie
 • Generalizované kožní onemocnění (lupénka)
 • Srdeční onemocnění

TDP – lampa

Terapeutická TDP lampa je novodobý přístroj vyvinutý na základě poznatků tradiční čínské medicíny. Podobně jako akupunktura posilňuje a obnovuje narušený tok energie v meridiánech.

Zásadní součástí TDP lampy je tepelně zpracovaná keramická destička, vyrobená ze speciálního černého jílu. Tato keramická plotna emituje elektromagnetické vlny v infračerveném pásmu mezi 2 – 25 mikrony o intenzitě 28 až 34 mw/cm2. Uvedená vlnová délka a intenzita koinciduje s parametry záření, které vysílá lidský organizmus a je jím tak lépe absorbována. Záření pronikne do hloubky cca 10 cm, zraněnou tkání prostupuje vlnění ještě do větší hloubky.

Přístroj se osvědčil při ošetřování mnoha různých potíží:

 • posiluje imunitu organizmu
 • ulevuje od bolesti kloubů a svalů
 • přináší rychlou úlevu při bolestech zad, šíje a hlavy
 • zmírňuje problémy při artritidě, kožních onemocněních
 • ulevuje při nachlazení, při zánětu dutin
 • podporuje krevní oběh
 • povzbuzuje látkovou výměnu
 • zrychluje hojení různých zranění a zlomenin
 • zmírňuje zánět
 • zlepšuje spánek a psychickou pohodu

Použití:

Lampa se umístí cca 30 až 40 cm od kůže a nechá se působit 20 až 40 minut.

Reflexní terapie

Historie

Reflexní terapie se zřejmě vyvíjela na různých místech světa. První zmínky o ní najdeme v díle Žlutého císaře Chuang-ti nej-ťing ze třetího tisíciletí př. n. l., kde se nazývá „metodou pozorování nohou“. Takže kolébka této metody je pravděpodobně Čína. Ale souvislosti mezi reflexními ploškami a orgány byly známé i například Indiánům Severní Ameriky. Jak je vidět, člověk v různých částech světa využíval prakticky stejných principů reflexní terapie pro odstranění svých potíží. Naštěstí nebyla tato metoda zapomenuta. Nejvíce ji rozvinula a propracovala masérka Eunice Inghamová, vyvinula speciální metody přítlaku a upravila do dnešní podoby.

Princip reflexní terapie

Základy reflexní terapie vycházejí z poznatku, že na všech zakončení lidského těla existují reflexní plošky, které odpovídají orgánům nebo oblastem těla a dají se jimi ovlivnit. Nejúčinnější a nejpoužívanější systém bodů je na plosce nohy. K využití tohoto faktu je potřebné znát postup, jak plošky najít a techniku, jak jimi působit na funkce daných orgánů.

Účinky reflexní terapie na organizmus

Pokud jsou dodržené výše uvedené principy použití, lze tuto metodu úspěšně využít pro diagnostiku potíží klienta nebo jako léčebnou a harmonizační techniku. Lze praktikovat při potížích pohybového aparátu (odblokování, uvolnění, odstranění bolestí), lymfatického systému, hormonálního systému, smyslových orgánů, zažívání, detoxikace a vybalancování organizmu.

Lymfodrenáž

Pokud se cítíte unaveni, trápí vás těžké nohy, bolí vás hlava či máte problém s celulitidou, váš lymfatický systém pravděpodobně nefunguje tak, jak by měl.

Lymfa proudící v lymfatických cévách má důležitou funkci – odvádí z těla ven toxické látky a ovlivňuje náš imunitní systém. 

 

Lymfatický systém

Lymfatický (mízní) oběh se podobá oběhu krevnímu, lymfatické cévy a kapiláry procházejí celým tělem a plní hlavní úkol – vstřebávat přebytečnou tekutinu a navracet ji do krevního řečiště.

Lymfatický systém také transportuje z těla ven škodliviny (cizorodé látky a choroboplodné zárodky), jež vznikají v organismu nebo do něj pronikají z vnějšího prostředí. V lymfatických cévách proudí lymfa – čirá tekutina poháněná pohybem svalů. Pokud kvůli nedostatku pohybu, stresu nebo nemoci správně neproudí, začne se lymfatický systém zanášet a nefunguje správně. Pomoci mohou masáže cílené na lymfatický systém, tedy lymfodrenáže, jež lymfu aktivují a odstraní zbytky látkové výměny z tkání. 

Lymfodrenáž

Je to jemná hmatová technika, která obnovuje a zvyšuje oběh lymfy, zlepšuje látkovou výměnu, detoxikuje organismus. Ve studiu Panacea provádím jak manuální lymfodrenáž, tak přístrojovou. V obou případech je nezbytné, nejdříve důkladně uvolnit hlavní lymfatické uzliny, aby se lymfa nikde nehromadila a volně odtékala. Následně se drenážovaná tekutina odvádí speciálními hmaty z postižených oblastí těla směrem k uvolněným centrálním uzlinám nebo lze s úspěchem využít lymfodrenážní přístroj. Ve studiu Panacea používám v současnosti přístroj Ballancer Gold.

Již po prvních ošetřeních je možné cítit výrazné uvolnění, někdy i zvýšené vyměšování sliznic (nosní dutiny, močový měchýř, střeva), objevit se může pocit žízně.

Celou proceduru lymfodrenáží doplňuji dalšími technikami podporující lymfatický systém, včetně reflexní terapie, akupresury, úpravy pitného režimu, životosprávy, dechových cviků a využití bylin dle individuální diagnostiky.

Využití lymfodrenáže:

 • Prevence a zmírnění projevů celulitidy
 • Tvarování postavy
 • Podpora imunity
 • Relaxace
 • Detoxikace organizmu
 • Prevence křečových žil při dlouhodobém stání
 • Bolesti hlavy
 • Rychlejší regenerace po fyzické zátěži, turistice nebo sportování
 • Rekonvalescence po infekčních onemocněních, úrazech a operacích
 • Zlepšení stavu pokožky (např. akné), zvýšení elasticity pokožky
 • Snížení objemu masírovaných partií

Kontraindikace:

 • Hluboká žilní trombóza
 • Tromboflebitida
 • Dermatitida
 • Otevřené rány
 • Nevyvážená ledvinová či srdeční nedostatečnost
 • Záněty
 • Nedoléčené nádorové onemocnění
 • Zvýšená funkce štítné žlázy
 • Nestabilizované astma a chronická bronchitida
 • Dekompenzovaný vysoký krevní tlak
 • Neuropatie

Aromaterapeutická holistická masáž

Holistická aromaterapeutická masáž zahrnuje ošetření celého těla od konečků prstů u nohou až po vlasovou část hlavy. Je to soustava speciálních hmatů a technik, které respektují nejen fyziologii člověka, lymfatický a krevní oběh, ale také průběh meridiánů a tok energie v těle.

Holistická aromaterapeutická masáž je dokonalá harmonizační technika. V kombinaci s působením kvalitních esenciálních olejů a rostlinných olejů nebo bylinkových macerátů (které si sama připravuji) zprostředkovává jedinečný účinek na fyzické, duševní i duchovní zdraví člověka.

Při aromaterapeutické masáži molekuly esenciálních olejů působí jednak prostřednictvím dýchacích orgánů při vdechování a vnímání vůně čichem, jednak jsou vstřebávány pokožkou. Kůže může poměrně snadno absorbovat malé množství látek rozpustných v tucích. Jakmile projdou povrchem kůže, dostanou se do škáry, která je zásobovaná krevními kapilárami a tak se molekuly esenciálních olejů dostanou až do krevního řečistě.

Aromatickou kompozici míchám individuálně, podle potřeb klienta. Zakládám si na bohatém výběru vysoce kvalitních esenciálních olejů v CPK kvalitě, které tak mají maximální terapeutický efekt.

Lymfatická reflexní masáž

Jedná se o metodu stimulování oběhu lymfy celého těla reflexně – přes reflexní plošky na nohou. Dojde tak k aktivaci lymfatického systému jako celku, tělo spustí čistící proces.

Masáž se provádí jemnými cílenými hmaty.

Masáž je současně velice relaxační. Hodí se pro děti i dospělé.

Doba trvání jednoho ošetření je 60 minut.

Po masáži je důležité zvýšit přísun tekutin.

Účinky:

 • ­Posílení imunity
 • Odstranění otoků a celulitidy
 • Odstranění škodlivin z těla – detoxikace
 • Prevence onemocnění
 • Blahodárně působí na psychiku tím, že se uvolní tělesný „odpad“
 • Vhodné při hormonální disharmonii
 • Nápomocná při snižování tělesné hmotnosti
 • Celkové ozdravení organismu po prodělaných akutních a chronických onemocněních